nl  |  en

Project Gebruiksvriendelijke uitgifte- en laadstations voor elektrische deelfietsen

Tags:

Gebruiksvriendelijke uitgifte- en laadstations voor elektrische deelfietsen

Blue-mobility wil, samen met vier Vlaamse steden, meewerken aan de ontwikkeling van een innovatief automatisch uitleen- en laadstation voor elektrische fietsen. Het station moet voor de gebruiker zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn. De elektrische fietsen moeten volledig ontwikkeld zijn om in een publiek deelsysteem te gebruiken, en voor de oplading moeten waar mogelijk hernieuwbare energiebronnen (zon, wind, biomassa, …) gebruikt worden. Dergelijke configuraties zijn vandaag nog niet beschikbaar op de markt en zullen nog een aantal ontwikkelingen vereisen op vlak van het vlot (ont)sluiten, het opladen (bv. inductief), de robuustheid en de veiligheid. Om deze ontwikkelingen ook een kans te geven, wensen we een innovatieplatform op te richten dat zal bepalen hoe we deze innovatieve configuratie het beste vorm kunnen geven.

 

Volg dit innovatieplatform
Vlaamse overheid Het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie