nl  |  en

Project Energieneutraal bouwen zonder meerkost

Tags:

Energieneutrale gebouwen zonder meerkost

Energieneutraal bouwen verzoenen met betaalbaarheid

DOELGROEPEN

Architecten, studiebureau’s, aannemers, producenten en leveranciers van bouwproducten, systeembouwers, onderhoudsfirma’s, projectontwikkelaars, gebouwbeheerders, onderzoeks- en kenniscentra.

DOELSTELLING

Energiezuinig bouwen is niet goedkoop. Nieuwe wettelijke vereisten hebben een aanzienlijke impact op het budget van de overheid. De meerkost bij de bouw en renovatie van scholen, sociale woningen, rusthuizen en historische gebouwen bedraagt in bepaalde gevallen zelfs meer dan de helft.

De Vlaamse overheid wil samen met gespecialiseerde partners oplossingen ontwikkelen die energieneutraal bouwen eenvoudiger en goedkoper maken. De overheid is daarbij op zoek naar innovatie op verschillende fronten – concept, ontwerp, uitvoering, materialen en technieken.

Bij het project zijn verschillende departementen van de Vlaamse overheid betrokken, waaronder Woonbeleid, Welzijn, Onderwijs en Onroerend erfgoed. De overheid wil de voorgestelde oplossingen op het einde van het traject toepassen in een aantal concrete bouwprojecten.

CONTEXT

Overheid geeft het goede voorbeeld

De Vlaamse overheid wil een voorbeeldrol spelen op het vlak van duurzaam en energieneutraal bouwen. Dat geldt zowel bij de bouw en renovatie van sociale woningen, scholen en rusthuizen als bij de restauratie van cultureel erfgoed.

Daarnaast worden wetgevingen en normen op dit vlak steeds strenger. Europese richtlijnen schrijven voor dat alle nieuwbouwprojecten eind 2020 nagenoeg energieneutraal moeten zijn. Voor overheidsgebouwen geldt dat zelfs al vanaf 1 januari 2019.

UITDAGING

Passief Lanklaar

Energiezuinig bouwen weegt op budgetten

Energiezuinige maatregelen doen de kostprijs voor de bouw, renovatie en restauratie van overheidsgebouwen aanzienlijk toenemen. In bepaalde gevallen worden de kostprijsnormen met meer dan 50 % overschreden. Daardoor krijgt de overheid het moeilijk om – bij ongewijzigd budget – de nodige sociale woningen, scholen en rusthuizen te bouwen. De energiebesparing komt de sociale huurder ten goede, de sociale bouwmaatschappij draagt echter de meerkosten zonder compensatie via de huurprijs.

Niet alleen de kostprijs vormt een uitdaging. Maatregelen zoals de installatie van verwarmings- en verluchtingssystemen en zonnepanelen moeten ook verzoend worden met andere vereisten, zoals een beperkt en eenvoudig onderhoud over de volledige levensduur van het gebouw. Bij sociale woningen moet de overheid bovendien rekening houden met het gebruik van de woningen door een zeer gevarieerd huurderspubliek. Ten slotte bemoeilijken erfgoedvereisten energiezuinige maatregelen voor historische gebouwen.

CONCRETE BEHOEFTEN

Zoerle Parwijs St. Antonius

Bouwprojecten van de toekomst – energiezuinig, slim én betaalbaar

De Vlaamse overheid wil samen met gespecialiseerde partners uit de privé-sector onderzoeken hoe innovatieve concepten, systemen, processen en technieken de kostprijs van energiezuinige gebouwen kunnen reduceren.

Het project moet onder meer de volgende vragen beantwoorden:

  • Hoe kunnen we kennis en ervaring uit vorige projecten hergebruiken en optimaal inzetten om schaalvoordelen te genereren?
  • Hoe kunnen we concept, bouwtechniek en uitvoering van bouwprojecten maximaal op elkaar afstemmen?
  • Hoe kunnen we technieken en materialen ontwikkelen voor vraagstukken bij specifieke typologieën: historische gebouwen met het behoud op uitzicht en de authenticiteit , scholen met hun intermitterend regime en belang voor goede akoestiek en luchtkwaliteit, het specifieke gebruikersprofiel van rusthuizen, sociale woningen en scholen, etc. ?
  • Hoe verzoenen we energiezuinige maatregelen met een breed publiek van gebruikers, een gemakkelijk beheer/gebruik en een minimum aan onderhoudskosten?
  • Hoe kunnen we via samenwerkingsverbanden en geïntegreerde bouwsystemen de efficiëntie van bouwprojecten verhogen?
  • Hoe kunnen nieuwe aanbestedingsvormen de introductie en verspreiding van innoverende oplossingen ondersteunen?

Droogloodsen in Kortrijk : beschermd als monument en ingericht als modern kantoorgebouw met optimaal energiepeil

PASSIEFGEBOUW OP TECHNOLOGIECAMPUS KAHO SINT-LIEVEN

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie?

Voor vragen rond Innovatief Aanbesteden, neem contact op met het Kenniscentrum

Download de aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen

Interessante links :

http://www.energiesparen.be/rondetafel_gebouwen

http://www.ecobouwers.be/

http://www.powerhouseeurope.eu

Volg dit innovatieplatform
Vlaamse overheid Het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie